کانون پژوهشگران خانه موسیقی هیأت مدیره جدید خود را شناخت

تهران- ایرنا- انتخابات هیأت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی برگزار و اعضای جدید هیأت مدیره این کانون انتخاب شدند.

تهران- ایرنا- انتخابات هیأت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی برگزار و اعضای جدید هیأت مدیره این کانون انتخاب شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW