کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم زندان بلند‌مدت برای یک ‌معلم اعتراض کرد

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم ۱۰ سال زندان برای اسماعیل عبدی،‌ عضو هیئت مدیره این کانون، خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد.

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم ۱۰ سال زندان برای اسماعیل عبدی،‌ عضو هیئت مدیره این کانون، خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW