کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.محمود سالاری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً هنرمندانی را شایسته کمک دانسته که در خط حکومت و تبلیغات و سیاست‌های آن باشند. او گفته است که "دولت نمی‌تواند پول بیت‌المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد... هر فردی که می‌خواهد کار دلش را انجام دهد ...منابع مالی‌اش را از جای دیگری تامین کند." سالاری با این مدعا که وزارت ارشاد می‌خواهد "سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزه‌های مختلف هنری را اجرایی کند" هنرمندی را مستحق حمایت‌های دولت دانسته که "به این سیاست‌ها و تفکر علاقه‌مند باشد و همراهی و مفاهیم اخلاقی را ترویج کند". ولی هنرمندی که به قول او "بخواهد بی‌اخلاقی یا اخلاق لیبرالی را ترویج کند، دلیل ندارد دولت از او حمایت کند." این سخنان که بازتاب اعتراضی و انتفادی زیادی در جامعه هنری ایران داشت، دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور این هفته دویچه وله شده است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.محمود سالاری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً هنرمندانی را شایسته کمک دانسته که در خط حکومت و تبلیغات و سیاست‌های آن باشند. او گفته است که "دولت نمی‌تواند پول بیت‌المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد… هر فردی که می‌خواهد کار دلش را انجام دهد …منابع مالی‌اش را از جای دیگری تامین کند." سالاری با این مدعا که وزارت ارشاد می‌خواهد "سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزه‌های مختلف هنری را اجرایی کند" هنرمندی را مستحق حمایت‌های دولت دانسته که "به این سیاست‌ها و تفکر علاقه‌مند باشد و همراهی و مفاهیم اخلاقی را ترویج کند". ولی هنرمندی که به قول او "بخواهد بی‌اخلاقی یا اخلاق لیبرالی را ترویج کند، دلیل ندارد دولت از او حمایت کند." این سخنان که بازتاب اعتراضی و انتفادی زیادی در جامعه هنری ایران داشت، دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور این هفته دویچه وله شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW