کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.جوش‌خوردن توافق احیای رابطه میان ایران و عربستان در هفته پیش با میانجگیری چین بحث‌های متفاوتی را برانگیخته است. این که مناسبات نامتوازن ایران و چین که پیامد انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی است چه نقشی در حصول این توافق داشته تا چرخش‌ صد و هشتاد درجه‌ای در مواضع و گفتار چهره‌های شاخص هسته سخت قدرت، از جمله خامنه‌ای نسبت به عربستان سعودی از مولفه‌های بحث‌های جاری در باره توافق یادشده هستند و دستمایه‌ای برای مانا نیستانی در طرح کاریکاتور این هفته برای دویچه وله.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.جوش‌خوردن توافق احیای رابطه میان ایران و عربستان در هفته پیش با میانجگیری چین بحث‌های متفاوتی را برانگیخته است. این که مناسبات نامتوازن ایران و چین که پیامد انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی است چه نقشی در حصول این توافق داشته تا چرخش‌ صد و هشتاد درجه‌ای در مواضع و گفتار چهره‌های شاخص هسته سخت قدرت، از جمله خامنه‌ای نسبت به عربستان سعودی از مولفه‌های بحث‌های جاری در باره توافق یادشده هستند و دستمایه‌ای برای مانا نیستانی در طرح کاریکاتور این هفته برای دویچه وله.

Radio Eram

FREE
VIEW