کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.جمهوری اسلامی هر گونه اعتراضی را به دشمنان نسبت می‌دهد و آن را دلیل اخلال در امنیت کشور تلقی می‌کند. از آنجایی ‌که بسیاری ناكارآمدی‌ها و ضعف‌ها در عرصه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را دیگر نمی‌توان کتمان کرد، مسئولان مدعی‌اند که به‌رغم این مشکلات مردم در ایران "امنیت دارند". در ماه‌های گذشته حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه و عجز جمهوری اسلامی در توضیح علل و دستگیری عاملان و آمران آن نه تنها بدل به یک تهدید امنیتی شده، بلکه گمانه‌زنی درباره عاملان این جنایت بیشتر کرده و بعضا بسیاری از مردم و تحلیلگران جمهوری اسلامی را مقصر آن می‌دانند. این موضوع کارمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.جمهوری اسلامی هر گونه اعتراضی را به دشمنان نسبت می‌دهد و آن را دلیل اخلال در امنیت کشور تلقی می‌کند. از آنجایی ‌که بسیاری ناكارآمدی‌ها و ضعف‌ها در عرصه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را دیگر نمی‌توان کتمان کرد، مسئولان مدعی‌اند که به‌رغم این مشکلات مردم در ایران "امنیت دارند". در ماه‌های گذشته حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه و عجز جمهوری اسلامی در توضیح علل و دستگیری عاملان و آمران آن نه تنها بدل به یک تهدید امنیتی شده، بلکه گمانه‌زنی درباره عاملان این جنایت بیشتر کرده و بعضا بسیاری از مردم و تحلیلگران جمهوری اسلامی را مقصر آن می‌دانند. این موضوع کارمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

Radio Eram

FREE
VIEW