کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.در روزهای اخیر ادامه تخریب سازمان‌یافته در بافت تاریخی شیراز با هدف توسعه حرم شاهچراغ موج گسترده‌ای از انتقادها را به همراه داشته است. محمدرضا رضازاده، استاندار پیشین فارس و مشاور تولیت حرم شاهچراغ، که به عنوان یکی از چهره‌های اصلی و اثرگذار تخریب بافت تاریخی شیراز معرفی شده، گفته این طرح در سال ۸۷ پس از سفر علی خامنه‌ای به شیراز تصویب شد. رضا زاده که همسر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی است، مدعی شد بعضی شهر شیراز را برای "برگزاری جشن هنر در ماه رمضان" و "برپایی جشن‌های دو هزار و پانصد ساله" می‌پسندند و "توجه به ظرفیت والای معنوی" حرم شاه‌چراغ را برنمی‌تابند." در همین حال به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز، یکی از افرادی که به دنبال توسعه حرم شاهچراغ است عنوان کرده تخریب بافت تاریخی برای "زمینه‌سازی ظهور" امام دوازدهم شیعیان انجام می‌شود و اگر "امام زمان ظهور کند حرم‌ها باید گنجایش زیادی داشته با..

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.در روزهای اخیر ادامه تخریب سازمان‌یافته در بافت تاریخی شیراز با هدف توسعه حرم شاهچراغ موج گسترده‌ای از انتقادها را به همراه داشته است. محمدرضا رضازاده، استاندار پیشین فارس و مشاور تولیت حرم شاهچراغ، که به عنوان یکی از چهره‌های اصلی و اثرگذار تخریب بافت تاریخی شیراز معرفی شده، گفته این طرح در سال ۸۷ پس از سفر علی خامنه‌ای به شیراز تصویب شد. رضا زاده که همسر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی است، مدعی شد بعضی شهر شیراز را برای "برگزاری جشن هنر در ماه رمضان" و "برپایی جشن‌های دو هزار و پانصد ساله" می‌پسندند و "توجه به ظرفیت والای معنوی" حرم شاه‌چراغ را برنمی‌تابند." در همین حال به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز، یکی از افرادی که به دنبال توسعه حرم شاهچراغ است عنوان کرده تخریب بافت تاریخی برای "زمینه‌سازی ظهور" امام دوازدهم شیعیان انجام می‌شود و اگر "امام زمان ظهور کند حرم‌ها باید گنجایش زیادی داشته باشد." مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به این موضوع پرداخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW