کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.رسانه‌های حکومتی در هفته گذشته با تبلیغات فراوان از دیدار دانش‌آموزان دختر با علی خامنه‌ای خبر دادند. دخترانی که به گفته رسانه‌های وابسته به رژیم در "جشن تکلیف" شرکت جستند. این دانش آموزان در این برنامه نمایشی در پشت سر رهبر جمهوری اسلامی نماز خواندند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری در خیزش سراسری مردم ایران تا کنون ده‌ها کودک ونوجوان از سوی ماموران انتظامی کشته شده‌اند. در هفته‌های گذشته در بسیاری از مدارس ابتدایی دخترانه شعارهایی علیه علی خامنه‌ای سر داده شد. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به این موضوع پرداخته است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.رسانه‌های حکومتی در هفته گذشته با تبلیغات فراوان از دیدار دانش‌آموزان دختر با علی خامنه‌ای خبر دادند. دخترانی که به گفته رسانه‌های وابسته به رژیم در "جشن تکلیف" شرکت جستند. این دانش آموزان در این برنامه نمایشی در پشت سر رهبر جمهوری اسلامی نماز خواندند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری در خیزش سراسری مردم ایران تا کنون ده‌ها کودک ونوجوان از سوی ماموران انتظامی کشته شده‌اند. در هفته‌های گذشته در بسیاری از مدارس ابتدایی دخترانه شعارهایی علیه علی خامنه‌ای سر داده شد. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به این موضوع پرداخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW