کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.نصب بیلبوردی در میدان انقلاب تهران که تصویر یک اسکناس هزار تومانی با این جمله است: "اعتبارش به اراده‌هاست"، هم‌زمان با سقوط بی‌سابقه ارزش ریال بازخوردهای فراوانی داشته است. در حالی که ارزش یک دلار آمریکا معادل ۴۵ هزار تومان است و همچنین در روزهای سرکوب و اعدام، این بیلبورد معانی متفاوتی را به اذهان منتقل می‌کند. نصب این بیلبورد در این روزهای پردغدغه برای مردم ایران دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور این هفته دویچه‌وله فارسی شده است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.نصب بیلبوردی در میدان انقلاب تهران که تصویر یک اسکناس هزار تومانی با این جمله است: "اعتبارش به اراده‌هاست"، هم‌زمان با سقوط بی‌سابقه ارزش ریال بازخوردهای فراوانی داشته است. در حالی که ارزش یک دلار آمریکا معادل ۴۵ هزار تومان است و همچنین در روزهای سرکوب و اعدام، این بیلبورد معانی متفاوتی را به اذهان منتقل می‌کند. نصب این بیلبورد در این روزهای پردغدغه برای مردم ایران دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور این هفته دویچه‌وله فارسی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW