کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر که روز شنبه افتتاح شد قرار بود آغازگر جشنواره فجر باشد که هر سال در این ایام از سوی حکومت برگزار می‌شود. اما تاثیر و دامنه اعتراضاتی که در چارچوب جنبش "زن، زندگی، آزادی" درگرفت و تحریم آشکار و پنهان این جشنواره از سوی هنرمندان و مخاطبان، کسادی و بی‌رونقی جشنواره را رقم زده است. تلاش و تقلای حکومت، مثل رایگان‌کردن تماشای برنامه‌های تئاتر یا تشویق هنرمندان شهرستانی به شرکت در جشنواره هم موثر واقع نشده است. کسادی جشنواره تئاتر امسال دستمایه مانا نیستانی در طرح کاریکاتور هفته برای دویچه وله فارسی شده است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر که روز شنبه افتتاح شد قرار بود آغازگر جشنواره فجر باشد که هر سال در این ایام از سوی حکومت برگزار می‌شود. اما تاثیر و دامنه اعتراضاتی که در چارچوب جنبش "زن، زندگی، آزادی" درگرفت و تحریم آشکار و پنهان این جشنواره از سوی هنرمندان و مخاطبان، کسادی و بی‌رونقی جشنواره را رقم زده است. تلاش و تقلای حکومت، مثل رایگان‌کردن تماشای برنامه‌های تئاتر یا تشویق هنرمندان شهرستانی به شرکت در جشنواره هم موثر واقع نشده است. کسادی جشنواره تئاتر امسال دستمایه مانا نیستانی در طرح کاریکاتور هفته برای دویچه وله فارسی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW