کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.مسئولان جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراض‌های سراسری متوصل به خشونت آشکار شده‌اند. آنها برای ایجاد رعب در جامعه در دادگاه‌های نمایشی احکام سنگین برای معترضان از جمله اعدام صادر می‌کنند. در اغلب تجمعات، معترضان علی خامنه‌ای را مسئول ‌وضعیت کنونی می‌دانند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به موضوع اعدام‌ها و سرنوشتی که می‌تواند در انتظار جمهوری اسلامی باشد پرداخته است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.مسئولان جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراض‌های سراسری متوصل به خشونت آشکار شده‌اند. آنها برای ایجاد رعب در جامعه در دادگاه‌های نمایشی احکام سنگین برای معترضان از جمله اعدام صادر می‌کنند. در اغلب تجمعات، معترضان علی خامنه‌ای را مسئول ‌وضعیت کنونی می‌دانند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به موضوع اعدام‌ها و سرنوشتی که می‌تواند در انتظار جمهوری اسلامی باشد پرداخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW