کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی همچنان ادامه دارد. به رغم تظاهرات و تجمعات اعتراضی رژیم جمهوری اسلامی وانمود می‌کند که شرایط کشور عادی است و شمار معترضان را " اندک" می‌داند. مسئولان ارشد حکومت اسلامی خواهان برخورد شدید با مردم هستند و در فرصتی مردم را به مجازات های سنگین تهدید می‌کنند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به سرکوب‌های خشونت‌بار جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض پرداخته است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی همچنان ادامه دارد. به رغم تظاهرات و تجمعات اعتراضی رژیم جمهوری اسلامی وانمود می‌کند که شرایط کشور عادی است و شمار معترضان را " اندک" می‌داند. مسئولان ارشد حکومت اسلامی خواهان برخورد شدید با مردم هستند و در فرصتی مردم را به مجازات های سنگین تهدید می‌کنند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به سرکوب‌های خشونت‌بار جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض پرداخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW