کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.اعتراضات سراسری به مرگ مهسا امینی با درخواست خلع قدرت از علی خامنه‌ای ۹۰ روزه شد. او اما همچنان به دلگرمی متحدانش، چین و روسیه به سرکوب این اعتراضات ادامه می‌دهد. این موضوع دستمایه این هفته مانا نیستانی برای کاریکاتور دویچه‌وله فارسی شده است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.اعتراضات سراسری به مرگ مهسا امینی با درخواست خلع قدرت از علی خامنه‌ای ۹۰ روزه شد. او اما همچنان به دلگرمی متحدانش، چین و روسیه به سرکوب این اعتراضات ادامه می‌دهد. این موضوع دستمایه این هفته مانا نیستانی برای کاریکاتور دویچه‌وله فارسی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW