کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد."به نام خدای رنگین کمان" کیان پیرفلک، ۹ ساله از ایذه، قایقی را که برای جشنواره "جابر ابن حیان" ساخته بود، در سینی فلزی به آب انداخت تا همه ایران شاهد باشد که قایق کوچکی که او با چوب‌های بستنی ساخته بود، در آب به حرکت می‌افتد. کیان سرخوش از این موفقیت گفت: «نتیجه می‌گیریم که کار می‌کنه.» قایق کیان را این روزها نه اندک آب سینی، که موج سهمگین خشم مردم در گوشه گوشه ایران به پیش می‌برد. این موضوع دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور این هفته شده است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد."به نام خدای رنگین کمان" کیان پیرفلک، ۹ ساله از ایذه، قایقی را که برای جشنواره "جابر ابن حیان" ساخته بود، در سینی فلزی به آب انداخت تا همه ایران شاهد باشد که قایق کوچکی که او با چوب‌های بستنی ساخته بود، در آب به حرکت می‌افتد. کیان سرخوش از این موفقیت گفت: «نتیجه می‌گیریم که کار می‌کنه.» قایق کیان را این روزها نه اندک آب سینی، که موج سهمگین خشم مردم در گوشه گوشه ایران به پیش می‌برد. این موضوع دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور این هفته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW