کاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.بزرگداشت چهلمین روز کشته شدن مهسا ژینا امینی در سراسر ایران تبدیل به یک اعتراض عمومی شد. مردم در گروه‌‌های بزرگ و در شهرهای مختلف نماد "انقلاب زنانه" ایران را گرامی داشتند. تنها در سقز زادگاه مهسا بیش از دهها هزار نفر در یک راهپیمایی طولانی خود را به آرامستان ایچی رساندند. ماموران تمامی راه‌های منتهی به آرامستان را بسته بودند. به گفته شاهدان عینی و بر اساس ویدئوهای منتشر شده به علت حضور پرشور مردم ماموران امنیتی جرئت نکردند به تجمع مردم حمله کنند. این تجمع کم‌سابقه موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.بزرگداشت چهلمین روز کشته شدن مهسا ژینا امینی در سراسر ایران تبدیل به یک اعتراض عمومی شد. مردم در گروه‌‌های بزرگ و در شهرهای مختلف نماد "انقلاب زنانه" ایران را گرامی داشتند. تنها در سقز زادگاه مهسا بیش از دهها هزار نفر در یک راهپیمایی طولانی خود را به آرامستان ایچی رساندند. ماموران تمامی راه‌های منتهی به آرامستان را بسته بودند. به گفته شاهدان عینی و بر اساس ویدئوهای منتشر شده به علت حضور پرشور مردم ماموران امنیتی جرئت نکردند به تجمع مردم حمله کنند. این تجمع کم‌سابقه موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

Radio Eram

FREE
VIEW