کارگاه «مبانی نظری مطالعات کلمه ـ تصویر» برگزار می‌شود

تهران- ایرنا- پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر کارگاه «مبانی نظری مطالعات کلمه ـ تصویر» را با تدریس مجید پروانه‌پور عضو هیئت علمی این پژوهشکده برگزار می‌کند.

تهران- ایرنا- پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر کارگاه «مبانی نظری مطالعات کلمه ـ تصویر» را با تدریس مجید پروانه‌پور عضو هیئت علمی این پژوهشکده برگزار می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW