کاربران «نیچر» از «ChatGPT» چه استفاده‌هایی می‌کنند؟

مجله «نیچر» با انجام یک نظرسنجی به بررسی آمار کاربران استفاده کننده از چت‌بات‌هایی همچون چت‌ جی‌پی‌تی و موارد استفاده از آن پرداخته و نتایج جالبی منتشر کرده است.

مجله «نیچر» با انجام یک نظرسنجی به بررسی آمار کاربران استفاده کننده از چت‌بات‌هایی همچون چت‌ جی‌پی‌تی و موارد استفاده از آن پرداخته و نتایج جالبی منتشر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW