ژاپن شانس خود را برای استقرار کیوب‌ست روی ماه از دست داد

"آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن" اعلام کرد که اولین ماموریت قمری خود را پس از قطع شدن سیگنال آن هنگام پرتاب در ماموریت "آرتمیس۱" از دست داده است.

"آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن" اعلام کرد که اولین ماموریت قمری خود را پس از قطع شدن سیگنال آن هنگام پرتاب در ماموریت "آرتمیس۱" از دست داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW