چین مدعی ساخت اولین موتور جت جهان با سوخت نفت سفید شد

چین مدعی است اولین موتور جهان با سوخت نفت سفید(Kerosene) می‌تواند جت‌ها را تا ۹ برابر سرعت صوت به پیش ببرد. این موتور انفجاری فراصوت، در اوایل سال جاری آزمایش شد.

چین مدعی است اولین موتور جهان با سوخت نفت سفید(Kerosene) می‌تواند جت‌ها را تا ۹ برابر سرعت صوت به پیش ببرد. این موتور انفجاری فراصوت، در اوایل سال جاری آزمایش شد.

Radio Eram

FREE
VIEW