چین ساخت اولین مزرعه بادی دریایی گسترده خود را آغاز کرد

چین ساخت مزرعه بادی ۱۶ مگاواتی تک ظرفیتی خود را آغاز کرده است که انتظار می‌رود انتشار کربن دی اکسید این کشور را ۱.۳۶ میلیون تن کاهش دهد و ادعا می‌شود که سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد کیلووات برق تولید می‌کند.

چین ساخت مزرعه بادی ۱۶ مگاواتی تک ظرفیتی خود را آغاز کرده است که انتظار می‌رود انتشار کربن دی اکسید این کشور را ۱.۳۶ میلیون تن کاهش دهد و ادعا می‌شود که سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد کیلووات برق تولید می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW