چین در شرف پرتاب یک ماموریت سرنشین‌دار

چینی‌ها قرار است در آینده نزدیک طی یک ماموریت به نام " شنژو-۱۵" فضانوردان جدیدی را به ایستگاه فضایی تیانگونگ ارسال کنند.

چینی‌ها قرار است در آینده نزدیک طی یک ماموریت به نام " شنژو-۱۵" فضانوردان جدیدی را به ایستگاه فضایی تیانگونگ ارسال کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW