چین به دنبال ساخت بزرگترین مزرعه بادی جهان

چین قصد دارد رکورد خود در زمینه بزرگترین مزرعه بادی جهان را با ساخت یک مزرعه شناور جدید قبل از سال ۲۰۲۵ بشکند که می‌تواند انرژی بیش از ۱۳ میلیون خانه را تامین کند.

چین قصد دارد رکورد خود در زمینه بزرگترین مزرعه بادی جهان را با ساخت یک مزرعه شناور جدید قبل از سال ۲۰۲۵ بشکند که می‌تواند انرژی بیش از ۱۳ میلیون خانه را تامین کند.

Radio Eram

FREE
VIEW