چین به دنبال ارسال میمون به ایستگاه فضایی برای تولید مثل

چین قصد دارد به منظور انجام پژوهش‌های علمی، میمون‌هایی را برای تولید مثل در فضا به ایستگاه فضایی خود بفرستد.

چین قصد دارد به منظور انجام پژوهش‌های علمی، میمون‌هایی را برای تولید مثل در فضا به ایستگاه فضایی خود بفرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW