چین احتمالا ایستگاه فضایی تیانگونگ را توسعه می‌دهد

چین ممکن است ایستگاه فضایی تیانگونگ خود را با افزودن یک ماژول دیگر، گسترش دهد.

چین ممکن است ایستگاه فضایی تیانگونگ خود را با افزودن یک ماژول دیگر، گسترش دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW