چینی‌ها با استفاده از نور خسارت زلزله به ترکیه را برآورد می‌کنند

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه «ووهان» در استان هوبی در حال اندازه‌گیری میزان نور دریافتی توسط ماهواره‌ها برای تخمین مقیاس خسارت در مناطق زلزله‌زده در ترکیه هستند.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه «ووهان» در استان هوبی در حال اندازه‌گیری میزان نور دریافتی توسط ماهواره‌ها برای تخمین مقیاس خسارت در مناطق زلزله‌زده در ترکیه هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW