چگونه مغز را به یک جنگجوی هوشمند تبدیل کنیم؟

گروهی از پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با کمک گروهی از سلول‌های مغزی، مغز را به یک جنگجوی هوشمند در برابر بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند آلزایمر تبدیل کنند.

گروهی از پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با کمک گروهی از سلول‌های مغزی، مغز را به یک جنگجوی هوشمند در برابر بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند آلزایمر تبدیل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW