چه چیز فعالیت‌های نسل جدید جنبش دانشجویی ایران را برجسته می‌کند؟

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم ایران به بستری برای بلوغ و نوزایی جنبش دانشجویی تبدیل شده و در برخوردی متقابل دانشگاه هم نقطه توصیف خیزشی سراسری حول شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شده است.

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم ایران به بستری برای بلوغ و نوزایی جنبش دانشجویی تبدیل شده و در برخوردی متقابل دانشگاه هم نقطه توصیف خیزشی سراسری حول شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW