چهل و دومین پرواز بالگرد مریخی «نبوغ» انجام شد

بالگرد مریخی «نبوغ»، چهل و دومین پرواز خود را بر فراز سیاره سرخ انجام داد.

بالگرد مریخی «نبوغ»، چهل و دومین پرواز خود را بر فراز سیاره سرخ انجام داد.

Radio Eram

FREE
VIEW