چهلم مهسا امینی؛ ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز با معترضان

گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتراضات در چهلمین روز مرگ مهسا امینی است. در چندین شهر ایران معترضان با برپایی تجمع‌ شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. در سقز به سوی مردم معترض تیراندازی شدە است.در ادامه برگزاری تجمعات دانشجویان، دانش‌آموزان و اصناف و همچنین اعتصابات گستردە کسبه و بازاریان در شهرهای کردنشین، به مناسبت چهلمین روز مرگ مهسا امینی، گزارش‌ها از ایران حاکی از برپایی تجمع‌های ضد حکومتی در چندین شهر ایران است. براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرهای تهران، کرج، تبریز، گرگان، قزوین، کرمان، اراک، ارومیه، مهاباد، سنندج، کرمانشاه، مریوان، بوکان و سقز به خیابان آمدەاند. گفتە می‌شود در چندین محله سقز تجمع‌های اعتراضی در حال برگزاری است. شاهدان عینی از وخامت اوضاع و وضعیت جنگی در سقز خبر می‌دهند. یک شهروند در سقز، در تماس با دویچه وله فارسی گفت: "بعد از بازگشت مردم از آرامگاه آیچی، تجمع‌های اعتراضی پراکنده در سطح شهر شکل گرفت. در حالی کە مردم شعارهای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه سر می‌دادند، نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک به آنها حملە کردند". به گفتە این ش..

گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتراضات در چهلمین روز مرگ مهسا امینی است. در چندین شهر ایران معترضان با برپایی تجمع‌ شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. در سقز به سوی مردم معترض تیراندازی شدە است.در ادامه برگزاری تجمعات دانشجویان، دانش‌آموزان و اصناف و همچنین اعتصابات گستردە کسبه و بازاریان در شهرهای کردنشین، به مناسبت چهلمین روز مرگ مهسا امینی، گزارش‌ها از ایران حاکی از برپایی تجمع‌های ضد حکومتی در چندین شهر ایران است. براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرهای تهران، کرج، تبریز، گرگان، قزوین، کرمان، اراک، ارومیه، مهاباد، سنندج، کرمانشاه، مریوان، بوکان و سقز به خیابان آمدەاند. گفتە می‌شود در چندین محله سقز تجمع‌های اعتراضی در حال برگزاری است. شاهدان عینی از وخامت اوضاع و وضعیت جنگی در سقز خبر می‌دهند. یک شهروند در سقز، در تماس با دویچه وله فارسی گفت: "بعد از بازگشت مردم از آرامگاه آیچی، تجمع‌های اعتراضی پراکنده در سطح شهر شکل گرفت. در حالی کە مردم شعارهای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه سر می‌دادند، نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک به آنها حملە کردند". به گفتە این شهروند معترضان اقدام بە مسدود کردن برخی از خیابان‌های سقز کردەاند و علیه علی خامنەای و جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. گزارش‌ها از مریوان، سنندج، بوکان و مهاباد هم حاکی از شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی و شلیک نیروهای امنیتی بە سوی معترضان است. در این شهرها جوانان‌با روشن‌کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کردەاند. براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی جو تهران هم شدیدا امنیتی است، اما این نتوانستە مانع از برگزاری تجمع‌های ضد حکومتی شود. در چندین نقطه تهران تجمع‌های اعتراضی در جریان است. در برخی از محلات معترضان خیابان‌ها را مسدود کردەاند و سطل‌های زبالە را به آتش کشیدەاند. از کرج هم خبر می‌رسد کە نیروهای امنیتی بە سوی معترضان شلیک کردەاند. شعارهای "زن، زندگی، آزادی"، "مرگ بر دیکتاتور" و "امسال سال خونه، سید علی سرنگونه" از جمله شعارهای هستند کە در تمامی تجمع‌ها سر دادە شدەاند. نت‌بلاکس: اینترنت در استان کردستان قطع شدە است سازمان نت‌بلاکس که وضعیت اینترنت و میزان آزادی دسترسی به آن را در کشورهای مختلف رصد می‌کند، می‌گوید کە شبکه اینترنت در سنندج و باقی شهرهای استان کردستان با اختلال شدید روبرو است. براساس نموداری که نت‌بلاکس منتشر کرده است، دسترسی به اینترنت در سنندج به طور کامل قطع شده است. خبرگزاری ایسنا پیشتر اعلام کردە بود کە بعد از برگزاری مراسم چهلم مهسا امینی در سقز، اینترنت این شهر به دلیل "ملاحظات امنیتی" قطع شده است. ادامه اعترضات شبانه دانشجویی براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان در ده‌ها دانشگاه شهرهای مختلف بە اعتراضات ضد حکومتی خود ادامه می‌دهند. دانشجویان در دانشگاه اردبیل شعار دادەاند: "آزادی، آزادی، آزادی". در دانشگاه امیر کبیر تهران، دانشجویان شعار می‌دهند: "امسال سال خونه، سید علی سرنگونه". در دانشگاه رازی کرمانشاه هم دانشجویان شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر می‌دهند. برآورد رسانه‌های حکومتی از مراسم چهلم ژینا امینی رسانه‌های حکومتی در مورد مراسم چهلم مهسا امینی (ژینا) در آرامستان آیچی، روایت‌های متناقضی داشتەاند. خبرگزاری ایسنا، جمعیت حاضر در گورستان آیچی را دە هزار نفر برآورد کردە و گزارش دادە کە :"بین جمعیت حاضر در آرامستان آیچی و نیروهای انتظامی حاضر در محل در طول برگزاری مراسم چهلم بر سر مزار مهسا امینی درگیری رخ نداد". اما در برابر خبرگزاری فارس کە بە سپاه پاسداران اقلاب اسلامی نزدیک است، گفتە کە: " جمعیت حاضر در آرامستان حدود دو هزار نفر تخمین زده می‌شود". این خبرگزاری همچنین حضور چهرەهای شناختە شدە، همچون رویا غفوری و علی دایی در استان کردستان را "کذب" خوانده است.

Radio Eram

FREE
VIEW