چهارمین نمایشگاه «عکاسان آزاد» در نگارخانه سرو افتتاح شد

تهران- ایرنا- چهارمین نمایشگاه بین‌المللی گروهی «عکاسان آزاد» با موضوع مستند اجتماعی، خیابانی و مفهومی در نگارخانه سرو افتتاح شد.

تهران- ایرنا- چهارمین نمایشگاه بین‌المللی گروهی «عکاسان آزاد» با موضوع مستند اجتماعی، خیابانی و مفهومی در نگارخانه سرو افتتاح شد.

Radio Eram

FREE
VIEW