خانه / برنامه چشم انداز - ایران اینترنشنال / چشم‌انداز | ۳۱ شهریور | تاثیرتحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی امروز ایران بر سیستم آموزشی

چشم‌انداز | ۳۱ شهریور | تاثیرتحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی امروز ایران بر سیستم آموزشی

یکی از بندهای برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ که رهبر ایران در ۱۳ آبان ۸۲ به هر سه قوه ی مجریه،‌ قضاییه و مغننه ابلاغ کرد این بود که ایران، باید جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در منطقه‌ به دست بیاورد، اما گزارش های امروز نشان می دهد سرانه ی دانش آموزی ایران از بسیاری از این کشورها عقب تر است. دلایل این موضوع چیست و تا چه اندازه در سال های باقی مانده ، دسترسی به آن ممکن است؟ و از طرفی دیگر تحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی امروز ایران ،‌ چقدر بر سیستم آموزشی تاثیرگذار هستند؟

همچنین بررسی کنید

چشم‌انداز: ۱۰ سال پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۱۰ سال پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در سالگرد …

چشم انداززنان : بررسی جام جهانی فوتبال زنان/ نشان افتخار ملکه بریتانیا به یک زن ایرانی

radioeram See author's posts

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super