چشم‌بندی که می‌تواند خواب کاربر را ارزیابی کند

یک استارت‌آپ آمریکایی، چشم‌بندی ابداع کرده است که می‌تواند خواب کاربر خود را ارزیابی کند.

یک استارت‌آپ آمریکایی، چشم‌بندی ابداع کرده است که می‌تواند خواب کاربر خود را ارزیابی کند.

Radio Eram

FREE
VIEW