چرا کودکان ناگهان چرت زدن را رها می‌کنند؟

محققان دانشگاه ماساچوست در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، کودکان نوپا زمانی که مغزشان بیشتر رشد می‌کند، چرت زدن را متوقف می‌کنند و پیش از آن، جلوگیری از چرت زدن کودکان نوپا می‌تواند برای یادگیری و حافظه آنها مضر باشد.

محققان دانشگاه ماساچوست در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، کودکان نوپا زمانی که مغزشان بیشتر رشد می‌کند، چرت زدن را متوقف می‌کنند و پیش از آن، جلوگیری از چرت زدن کودکان نوپا می‌تواند برای یادگیری و حافظه آنها مضر باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW