چرا ورود ربات‌ها به زندگی روزمره، ایده خوبی نیست

اگرچه ربات‌ها به سرعت در حال پیشرفت کردن هستند و پیش‌بینی می‌شود که به زودی به همکار انسان‌ها تبدیل شوند اما این کار علاوه بر جنبه‌های مثبت، پیامدهای منفی را نیز به همراه خواهد داشت.

اگرچه ربات‌ها به سرعت در حال پیشرفت کردن هستند و پیش‌بینی می‌شود که به زودی به همکار انسان‌ها تبدیل شوند اما این کار علاوه بر جنبه‌های مثبت، پیامدهای منفی را نیز به همراه خواهد داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW