چرا ناسا و آژانس‌های فدرال امسال را سال علوم باز معرفی می‌کنند؟

چل جنتمن، رهبر تغییر به سوی علوم باز در ناسا توضیح می‌دهد که چرا باید به سمت علم باز حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم.

چل جنتمن، رهبر تغییر به سوی علوم باز در ناسا توضیح می‌دهد که چرا باید به سمت علم باز حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم.

Radio Eram

FREE
VIEW