خانه / ویدیو های خبری از صدای آمریکا / چرا لیبی از بزرگترین بنادر خروج مهاجران به اروپاست

چرا لیبی از بزرگترین بنادر خروج مهاجران به اروپاست

در لیبی خلاء امنیتی ناشی از رقابت دولت های موازی و گروه های شبه نظامی شرایط را برای قاچاقچیان انسان که معیشت شان در گرو انتقال مهاجران و پناهجویان عمدتا آفریقایی به دروازه های اروپا از طریق
آب های مدیترانه است، فراهم می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lbya-migrants/4067469.html

همچنین بررسی کنید

اثرات تغییرات آب و هوایی؛ جدایی قطعه ۸ کیلومتری یخ در گرینلند در اقیانوس منجمد شمالی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/greenland/4583676.html

گزارش فرهاد پولادی از نشست سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی با عنوان قیام ایران: راهی برای آزادی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/oiac-event-ny/4583682.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super