خانه / ویدیو های خبری از صدای آمریکا / چرا لیبی از بزرگترین بنادر خروج مهاجران به اروپاست

چرا لیبی از بزرگترین بنادر خروج مهاجران به اروپاست

در لیبی خلاء امنیتی ناشی از رقابت دولت های موازی و گروه های شبه نظامی شرایط را برای قاچاقچیان انسان که معیشت شان در گرو انتقال مهاجران و پناهجویان عمدتا آفریقایی به دروازه های اروپا از طریق
آب های مدیترانه است، فراهم می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lbya-migrants/4067469.html

همچنین بررسی کنید

بلغارستان چطور آوارگان به سمت اروپا را سامان می‌دهد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/refugee-/4167531.html

چطور می توان با عوامل طبیعی، مانع تاثیر تغییرات آب و هوایی در شهرهای ساحلی شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/climate-/4167537.html

"
2016

Watch Dragon ball super