چرا بیگانگان هنوز تماسی با ما برقرار نکرده‌اند؟

اشیا پرنده مرموزی که این روزها در سراسر ایالات متحده مشاهده شده، احتمالا بیگانگان نیستند اما کارشناسان معتقدند که زندگی در جایی خارج از زمین نیز وجود دارد. در اینجا ۱۳ دلیل وجود دارد که چرا هنوز بین بیگانگان و ما تماسی برقرار نشده است.

اشیا پرنده مرموزی که این روزها در سراسر ایالات متحده مشاهده شده، احتمالا بیگانگان نیستند اما کارشناسان معتقدند که زندگی در جایی خارج از زمین نیز وجود دارد. در اینجا ۱۳ دلیل وجود دارد که چرا هنوز بین بیگانگان و ما تماسی برقرار نشده است.

Radio Eram

FREE
VIEW