چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟

چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟ ایسنا/لرستان رئیس فدراسیون بسکتبال می‌گوید: در ایران مربیگری به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود. رامین طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خیلی از مربیان استانی از کلاس‌های مربیگری استقبال نمی‌کنند، تصریح کرد: علت اصلی این موضوع شاید این باشد که در ایران مربیگری به‌عنوان شغل حساب نمی‌شود، یعنی اگر کسی مربی تیمی در استان می‌شود به‌عنوان شغل به آن نگاه نکرده و بنابراین نیاز به آموزش و افزایش دانش را حس نمی‌کند. وی تاکید کرد: ما باید نیاز به آموزش و یاد گرفتن را افزایش دهیم و به همین خاطر دستورالعمل "یکسان‌سازی آموزش مربیان سراسر کشور" را طراحی کرده‌ایم و در مجمع هفته آینده این موضوع را تصویب و سپس اجرایی می‌کنیم. طباطبایی اضافه کرد: بدون شک با این دستورالعمل زمینه ارتقا و رشد مربیان را ایجاد می‌کنیم و انتظار داریم که مربیان سراسر کشور از این موضوع استقبال کنند. رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: شاید دلیل انفعال مربیان که در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند این باشد که مربیگری برای آنان درآمدی ندارد و از طرفی آن انگیزه‌ای که با این ..

چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟

چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟

ایسنا/لرستان رئیس فدراسیون بسکتبال می‌گوید: در ایران مربیگری به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود.

رامین طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خیلی از مربیان استانی از کلاس‌های مربیگری استقبال نمی‌کنند، تصریح کرد: علت اصلی این موضوع شاید این باشد که در ایران مربیگری به‌عنوان شغل حساب نمی‌شود، یعنی اگر کسی مربی تیمی در استان می‌شود به‌عنوان شغل به آن نگاه نکرده و بنابراین نیاز به آموزش و افزایش دانش را حس نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ما باید نیاز به آموزش و یاد گرفتن را افزایش دهیم و به همین خاطر دستورالعمل "یکسان‌سازی آموزش مربیان سراسر کشور" را طراحی کرده‌ایم و در مجمع هفته آینده این موضوع را تصویب و سپس اجرایی می‌کنیم.

طباطبایی اضافه کرد: بدون شک با این دستورالعمل زمینه ارتقا و رشد مربیان را ایجاد می‌کنیم و انتظار داریم که مربیان سراسر کشور از این موضوع استقبال کنند.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: شاید دلیل انفعال مربیان که در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند این باشد که مربیگری برای آنان درآمدی ندارد و از طرفی آن انگیزه‌ای که با این ارتقای کلاس می‌تواند جزو مربیان باشگاهی یا تیم‌های ملی قرار بگیرد را ندارد.

وی افزود: بنابراین باید این سطح‌بندی و تغییر نگرش ایجاد و اگر مربی را برای حضور در کلاس دعوت می‌کنیم با علاقه‌مندی خاصی شرکت کند و هدف یاد گرفتن باشد.

طباطبایی گفت: شرایط را باید برای مربیان فراهم کنیم که در کنار عشق و علاقه، درآمدی هم داشته باشند.

انتهای پیام