چرا برخی سریع‌تر وزن اضافه می‌کنند؟

یک مطالعه تازه بینش جدیدی را در مورد اینکه چرا برخی افراد سریع‌تر وزن اضافه می‌کنند، ارائه می‌دهد و می‌گوید که همه چیز زیر سر میکروب‌های روده است.

یک مطالعه تازه بینش جدیدی را در مورد اینکه چرا برخی افراد سریع‌تر وزن اضافه می‌کنند، ارائه می‌دهد و می‌گوید که همه چیز زیر سر میکروب‌های روده است.

Radio Eram

FREE
VIEW