چرا امیر قلعه نویی سرمربی‌گری تیم ملی را پذیرفت؟

انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقادات فراوانی روبرو شده است. چرا این مربی با وجود ابراز عدم تمایل، این مسئولیت را پذیرفته است؟ گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبانآغاز فعالیت امیر قلعه‌نویی در سمت سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال ایران باعث شگفتی جامعه مدنی و ورزشی ایران شده است. این مربی ۵۹ ساله به رغم تاکید بر عدم آمادگی خود برای هدایت سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران، پس از گذشت ۱۶ سال دوباره به این صندلی بازگشته است. امیر قلعه‌نویی در طول ماه‌های اخیر به طور علنی از خیزش سراسری مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی حمایت کرده بود. او همچنین در تابستان سال ۲۰۲۱ میلادی نیز به خاطر ابراز اعتراض صریح به حکومت جمهوری اسلامی به ۳ ماه محرومیت شغلی و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان حریمه نقدی محکوم شده بود. این مربی در این زمینه اشاره کرده بود: «در این ۴۰ سال فقط چیزی که بوده ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونه‌اش را در فوتبال هم می‌بینیم. ما هم لقمه‌مون سالمه و هم نطفه‌مون و عین خیلی‌ها نیست که این نون‌ها را خورده باشیم.» چرا قلعه‌نویی با این حال سرمربی‌گری تیم ملی را دوباره قبول کرده است؟ آیا ..

انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقادات فراوانی روبرو شده است. چرا این مربی با وجود ابراز عدم تمایل، این مسئولیت را پذیرفته است؟ گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبانآغاز فعالیت امیر قلعه‌نویی در سمت سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال ایران باعث شگفتی جامعه مدنی و ورزشی ایران شده است. این مربی ۵۹ ساله به رغم تاکید بر عدم آمادگی خود برای هدایت سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران، پس از گذشت ۱۶ سال دوباره به این صندلی بازگشته است. امیر قلعه‌نویی در طول ماه‌های اخیر به طور علنی از خیزش سراسری مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی حمایت کرده بود. او همچنین در تابستان سال ۲۰۲۱ میلادی نیز به خاطر ابراز اعتراض صریح به حکومت جمهوری اسلامی به ۳ ماه محرومیت شغلی و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان حریمه نقدی محکوم شده بود. این مربی در این زمینه اشاره کرده بود: «در این ۴۰ سال فقط چیزی که بوده ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونه‌اش را در فوتبال هم می‌بینیم. ما هم لقمه‌مون سالمه و هم نطفه‌مون و عین خیلی‌ها نیست که این نون‌ها را خورده باشیم.» چرا قلعه‌نویی با این حال سرمربی‌گری تیم ملی را دوباره قبول کرده است؟ آیا با توجه به کاهش چشمگیر محبوبیت تیم ملی فوتبال ایران در بین مردم و هواداران، فعالیت این تیم همچنان از "مشروعیت ملی" برخوردار است؟ در برنامه ورزشی دویچه وله فارسی در گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان، مربی پیشین تیم سپاهان اصفهان، به دنبال پاسخی برای این پرسش‌ها بوده‌ایم. مرزبان معتقد است که قلعه‌نویی فقط به عنوان "مسکن کوتاه‌مدتی برای تیم ملی ایران" به کار گرفته شده است. این کارشناس همچنین تاکید می‌کند که تیم ملی فوتبال ایران فاقد "مشروعیت ملی" است و مقبولیت قلعه‌نویی در بین ملی‌پوشان و اهالی فوتبال ایران نیز با علامت سئوال روبرو خواهد شد. گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان را در اینجا بشنوید:

Radio Eram

FREE
VIEW