چالش زنده ماندن در شب‌های ماه برای فضانوردان

شرایط ناملایم ماه موجب شده است که زنده ماندن روی ماه، به یک مشکل جدی برای فضانوردان تبدیل شود.

شرایط ناملایم ماه موجب شده است که زنده ماندن روی ماه، به یک مشکل جدی برای فضانوردان تبدیل شود.

Radio Eram

FREE
VIEW