چالش‌های پیش روی ناسا در پرتاب دومین ماموریت به مقصد ماه

پس از پایان یافتن ماموریت «آرتمیس۱»، ناسا به دو سال زمان نیاز دارد تا فضانوردان را به اطراف ماه بفرستد اما چالش‌های بسیاری بر سر راه رسیدن به این هدف وجود دارد.

پس از پایان یافتن ماموریت «آرتمیس۱»، ناسا به دو سال زمان نیاز دارد تا فضانوردان را به اطراف ماه بفرستد اما چالش‌های بسیاری بر سر راه رسیدن به این هدف وجود دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW