پیوستن مدافع نفت آبادان به الکویت

پیوستن مدافع نفت آبادان به الکویت ایسنا/خوزستان مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تیم کویتی پیوست. سیروان قربانی که در زمان پائلو سرجیو به عضویت تیم فوتبال نفت آبادان درآمد با پایان یافت قراردادش از تیم نفت جدا و لژیونر شد. به گزارش ایسنا، این مدافع چپ با عقد قراردادی به عضویت تیم الکویت درآمد. تاکنون مجدمی، کعبی، قریشی، سالاری، سلمانی، جبیره، احمدی، آل کثیر و جهانی از نفت آبادان جدا شده اند. نفتی ها هنوز نتوانسته اند وارد بازار نقل و انتقالات شوند. انتهای پیام

پیوستن مدافع نفت آبادان به الکویت

پیوستن مدافع نفت آبادان به الکویت

ایسنا/خوزستان مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تیم کویتی پیوست.

سیروان قربانی که در زمان پائلو سرجیو به عضویت تیم فوتبال نفت آبادان درآمد با پایان یافت قراردادش از تیم نفت جدا و لژیونر شد.

به گزارش ایسنا، این مدافع چپ با عقد قراردادی به عضویت تیم الکویت درآمد.

تاکنون مجدمی، کعبی، قریشی، سالاری، سلمانی، جبیره، احمدی، آل کثیر و جهانی از نفت آبادان جدا شده اند. نفتی ها هنوز نتوانسته اند وارد بازار نقل و انتقالات شوند.

انتهای پیام