پیوستن فضانورد ناسا به گروه تحقیقاتی شناسایی یوفوها

آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟ این سوالی است که ناسا با مشارکت "اسکات کلی" فضانورد سابق خود و ۱۵ متخصص دیگر برای کمک به حل صدها مشاهده غیرقابل توضیح در پی پاسخ به آن است.

آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟ این سوالی است که ناسا با مشارکت "اسکات کلی" فضانورد سابق خود و ۱۵ متخصص دیگر برای کمک به حل صدها مشاهده غیرقابل توضیح در پی پاسخ به آن است.

Radio Eram

FREE
VIEW