پیش‌بینی مؤسسه اعتبارسنجی «اس‌اند‌پی»: اقتصاد ابوظبی امسال حدود ۷.۵ درصد کوچک می‌شود

مؤسسه اعتبارسنجی «اس‌اند‌پی» می‌گوید انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ابوظبی امسال، به دلیل کاهش تولید نفت و تاثیرات شیوع ویروس جدید کرونا، ۷.۵ درصد کاهش یابد. به گزارش رویترز، این نهاد معتبر رتبه بندی اقتصادی همچنین برآورد کرده است کسری بودجه امسال این امارت نفت‌خیز به حدود ۱۲ درصد برسد. این رقم سال قبل ۰.۳ درصد بود. «اس‌اند‌پی» درعین حال پیش بینی کرده است که امارت‌های کوچکتر امارات متحده عربی، با این شرایط و در صورت بروز بحران مالی، از دولت کمک مالی فوق‌العاده دریافت کنند.

مؤسسه اعتبارسنجی «اس‌اند‌پی» می‌گوید انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ابوظبی امسال، به دلیل کاهش تولید نفت و تاثیرات شیوع ویروس جدید کرونا، ۷.۵ درصد کاهش یابد. به گزارش رویترز، این نهاد معتبر رتبه بندی اقتصادی همچنین برآورد کرده است کسری بودجه امسال این امارت نفت‌خیز به حدود ۱۲ درصد برسد. این رقم سال قبل ۰.۳ درصد بود. «اس‌اند‌پی» درعین حال پیش بینی کرده است که امارت‌های کوچکتر امارات متحده عربی، با این شرایط و در صورت بروز بحران مالی، از دولت کمک مالی فوق‌العاده دریافت کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW