پیشرفت در جراحی با یک سوزن جراحی جدید

پژوهشگران دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال لوزان سوییس از توسعه یک سوزن جراحی پیشرفته خبر داده‌اند که استفاده از آن، دقت جراحان در عمل‌‎‌های جراحی را افزایش داده و میزان احتمال بروز خطر برای بیماران را کاهش می‌دهد.

پژوهشگران دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال لوزان سوییس از توسعه یک سوزن جراحی پیشرفته خبر داده‌اند که استفاده از آن، دقت جراحان در عمل‌‎‌های جراحی را افزایش داده و میزان احتمال بروز خطر برای بیماران را کاهش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW