رادیو ارم

پیروز ارجمند: کرونا مانند هر بحرانی آثار هنری خود را خواهد داشت

تهران- ایرنا- پیروز ارجمند، قوم-موسیقی شناس و استاد دانشگاه معتقد است که بحران‌ها در جهان، منشا خلق اثر هنری هستند و کرونا هم جدای از این موضوع نیست.

خروج از نسخه موبایل