پیرترین زن جهان و شکست‌دهنده کرونا در ١١٨ سالگی درگذشت

پیرترین انسان شناختەشدە جهان، لوسیل راندون، راهبه فرانسوی و معروف بە "خواهر آندره" در سن ١١٨ سالگی درگذشت. او با غلبه بر ویروس کرونا بە بسیاری از بیماران در جهان امید بخشید.به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه، خواهر آندره، راهبه فرانسوی و پیرترین انسان شناختە شدە در جهان در خانه سالمندان درگذشت. او تنها یک ماه با سن ١١٩ سالگی فاصله داشت. رکوردهای جهانی گینس او را در آوریل سال گذشته و پس از مرگ کین تاناکای ژاپنی در سن ١١٩ سالگی به عنوان مسن ترین فرد زنده ثبت کردە بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی او نوشتە است: «خواهر آندره که قبلاً نابینا و وابسته به ویلچر بود، هنگام خواب در خانه سالمندان خود در تولون درگذشت.» دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید هوبرت فالکو، شهردار شهر تولون در جنوب فرانسه، خواهر آندره را "بسیار مدرن" و "راهبه‌ای با قلب بزرگ" توصیف کردە است. لوسیل راندون در ١١ فوریه ١٩٠۴ در یک خانواده پروتستان در جنوب فرانسه به دنیا آمد. او در سن ٢۶ سالگی به مذهب کاتولیک گروید. او سه حکومت در فرانسه، دو جنگ جهانی، دوران رهبری ده پاپ بر کلیسای کاتولیک را تجربه کردە بود. تولد او همزمان بود..

پیرترین انسان شناختەشدە جهان، لوسیل راندون، راهبه فرانسوی و معروف بە "خواهر آندره" در سن ١١٨ سالگی درگذشت. او با غلبه بر ویروس کرونا بە بسیاری از بیماران در جهان امید بخشید.به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه، خواهر آندره، راهبه فرانسوی و پیرترین انسان شناختە شدە در جهان در خانه سالمندان درگذشت. او تنها یک ماه با سن ١١٩ سالگی فاصله داشت. رکوردهای جهانی گینس او را در آوریل سال گذشته و پس از مرگ کین تاناکای ژاپنی در سن ١١٩ سالگی به عنوان مسن ترین فرد زنده ثبت کردە بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی او نوشتە است: «خواهر آندره که قبلاً نابینا و وابسته به ویلچر بود، هنگام خواب در خانه سالمندان خود در تولون درگذشت.» دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید هوبرت فالکو، شهردار شهر تولون در جنوب فرانسه، خواهر آندره را "بسیار مدرن" و "راهبه‌ای با قلب بزرگ" توصیف کردە است. لوسیل راندون در ١١ فوریه ١٩٠۴ در یک خانواده پروتستان در جنوب فرانسه به دنیا آمد. او در سن ٢۶ سالگی به مذهب کاتولیک گروید. او سه حکومت در فرانسه، دو جنگ جهانی، دوران رهبری ده پاپ بر کلیسای کاتولیک را تجربه کردە بود. تولد او همزمان بود با افتتاح متروی نیویورک و البته دە سال پیش از شروع جنگ جهانی اول. دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید خواهر آندره، در سال ٢٠٢١ به ویروس کرونا مبتلا شد و سه هفته در قرنطینه ماند. اما توانست این ویروس را شکست دهد. او پس از بهبودی به شبکه تلویزیونی BMF گفته بود: «خوشحالم که زنده هستم اما از مرگ نمی‌ترسم؛ چون در آن دنیا مادر و پدر و برادرم را خواهم دید.» غلبه او بر ویروس کرونا، کە بازتاب گستردە رسانه‌ای داشت، به بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان امید بخشید. با مرگ لوسیل راندون، ماریا برانیاس موررا ١١۵ ساله، که در اسپانیا زندگی می کند، اکنون مسن‌ترین فرد جهان محسوب می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW