پیام گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به مناسبت روز جهانی کارگر

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، که برای رادیوفردا فرستاد خبر داد درصدد است انجمنی را برای حمایت از کارگران، معلمان، و همه مردم راه‌اندازی کند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، که برای رادیوفردا فرستاد خبر داد درصدد است انجمنی را برای حمایت از کارگران، معلمان، و همه مردم راه‌اندازی کند.

Radio Eram

FREE
VIEW