پیاده‌روی فضایی فضانوردان ناسا انجام شد

دو فضانورد ناسا طی یک پیاده‌روی فضایی هفت ساعته در روز شنبه سوم دسامبر، به تقویت و بازگرداندن قدرت به ایستگاه فضایی بین‌المللی کمک کردند.

دو فضانورد ناسا طی یک پیاده‌روی فضایی هفت ساعته در روز شنبه سوم دسامبر، به تقویت و بازگرداندن قدرت به ایستگاه فضایی بین‌المللی کمک کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW