پیاده‌روی فضانوردان روس و آزمایش بازوی رباتیک ایستگاه فضایی

فضانوردان روسی مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی روز جمعه(۲ سپتامبر) وظایف محوله خود از جمله آزمایش بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را طی یک راهپیمایی فضایی به سرعت انجام دادند و به ایستگاه بازگشتند.

فضانوردان روسی مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی روز جمعه(۲ سپتامبر) وظایف محوله خود از جمله آزمایش بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را طی یک راهپیمایی فضایی به سرعت انجام دادند و به ایستگاه بازگشتند.

Radio Eram

FREE
VIEW